Bastard!! อสูรร้ายจอมราชัน

Bastard!! อสูรร้ายจอมราชัน

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 8 เดือนที่ผ่านมา

เมื่อกองทัพที่ชั่วร้ายพยายามจะชุบชีวิตเทพวิบัติแอนทราซัคส์ ราชอาณาจักรเมทาลิกาน่าจึงต้องปลุกชีพจอมเวทที่ร้ายกาจยิ่งกว่าและไม่น่าไว้วางใจ

Bastard!! อสูรร้ายจอมราชัน 1-24 ซับไทย

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 01 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 02 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 03 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 04 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 05 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 06 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 07 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 08 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 09 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 10 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 11 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 12 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 13 ซับไทย

9 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 14 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 15 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 16 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 17 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 18 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 19 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 20 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 21 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 22 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 23 ซับไทย

8 เดือน

อสูรร้ายจอมราชัน ตอนที่ 24 ซับไทย

8 เดือน

[ มีทั้งหมด 24 ตอนจบ ]