Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ

Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ

TV Anime Series • พากย์ไทย • จบแล้ว อัปเดต 11 เดือนที่ผ่านมา

เอ็ดเวิร์ด (Edward) และอัลฟองเซ หรือ อัลฟอนซ์ในหนังสือการ์ตูน (Alphonse) สองพี่น้องตระกูลเอลริค (Elric) ต้องสูญเสียแม่ที่รักไปอย่างกะทันหันด้วยโรคระบาด ทั้งคู่จึงตัดสินใจใช้วิชาแปรธาตุในการ “ชุบชีวิตมนุษย์”ซึ่งถือเป็นวิชาต้องห้ามของการเล่นแร่แปรธาตุ เพื่อคืนชีวิตให้กับแม่ของตน แต่ทว่า…เกิดความผิดพลาดครั้งใหญ่ … การแปรธาตุล้มเหลว เอ็ดเวิร์ดสูญเสียเสียขาซ้ายไป อัลฟอนส์สูญเสียร่างกายทั้งหมด เอ็ดเวิร์ดจึงตัดสินใจสังเวยแขนขวาของตน เพื่อแลกกับการผนึกวิญญาณของน้องชายไว้ในชุดเกราะ เมื่อได้เป็น “นักเล่นแร่แปรธาตุแห่งราชอาณาจักร” เอ็ดเวิร์ดได้รับฉายาว่า “นักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหล” เขาและน้องชายเดินทางไปยังเมืองต่างๆ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับศิลา ทั้งคู่ได้พบอุปสรรคมากมาย และความเป็นจริงเกี่ยวกับศิลานักปราชญ์ที่โหดร้ายเหลือรับ กับการพัวพันเข้าสู่หายนะครั้งใหญ่ของกลุ่มผู้อยู่เบื้องหลังวิชาแปรธาตุของ โลกนี้

Fullmetal Alchemist แขนกลคนแปรธาตุ 1-51 พากย์ไทย

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 01 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 02 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 03 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 04 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 05 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 06 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 07 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 08 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 09 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 10 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 11 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 12 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 13 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 14 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 15 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 16 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 17 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 18 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 19 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 20 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 21 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 22 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 23 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 24 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 25 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 26 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 27 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 28 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 29 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 30 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 31 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 32 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 33 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 34 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 35 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 36 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 37 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 38 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 39 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 40 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 41 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 42 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 43 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 44 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 45 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 46 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 47 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 48 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 49 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 50 พากย์ไทย

11 เดือน

แขนกลคนแปรธาตุ ตอนที่ 51 พากย์ไทย

11 เดือน

[ มีทั้งหมด 51 ตอนจบ ]