The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ

ONA • ซับไทย • กำลังฉาย / ยังไม่จบ อัปเดต 11 เดือนที่ผ่านมา

ท่านจ้าวเซียน ผู้อยู่เหนือทุกสิ่งในพิภพ ดำรงชีวิตที่เป็นอมตะมาเป็น ล้านๆปีแล้ว พร้อมลูกสาวที่ยัง เด็ก มาเป็นล้านๆปีเช่นกัน และตลอดเวลาที่ผ่านมา หลิงหลิง ลูกสาวของท่านเจ้าเซียนก็ยังไม่เคยเห็นหน้าผู้เป็นแม่ ก็เฝ้าไถ่ถามอยู่ทุกวันเวลา ว่าแม่ข้าอยู่ไหน ส่วนท่านเจ้าเซียนก็ดูเหมือนจะโง่ๆ หน่อยๆ อยู่บนจุดสุดยอดของพิภพ ก็ยังหาเมียตัวเองไม่เจอเช่นกัน เรื่องราวของความรักนั้นจึงบังเกิด เมื่อเจ้าเซียนตัดสินใจมายังโลกเผื่อตามหาว่า “เมียข้าอยู่ไหน!!“

The Love Story of My Immortal Dad เรื่องราวความรักของคุณพ่ออมตะ 1-125 ซับไทย

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 001 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 002 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 003 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 004 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 005 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 006 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 007 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 008 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 009 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 010 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 011 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 012 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 013 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 014 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 015 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 016 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 017 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 018 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 019 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 020 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 021 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 022 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 023 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 024 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 025 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 026 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 027 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 028 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 029 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 030 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 031 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 032 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 033 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 034 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 035 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 036 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 037 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 038 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 039 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 040 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 041 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 042 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 043 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 044 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 045 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 046 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 047 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 048 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 049 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 050 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 051 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 052 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 053 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 054 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 055 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 056 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 057 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 058 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 059 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 060 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 061 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 062 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 063 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 064 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 065 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 066 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 067 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 068 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 069 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 070 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 071 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 072 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 073 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 074 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 075 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 076 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 077 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 078 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 079 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 080 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 081 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 082 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 083 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 084 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 085 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 086 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 087 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 088 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 089 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 090 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 091 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 092 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 093 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 094 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 095 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 096 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 097 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 098 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 099 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 100 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 101 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 102 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 103 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 104 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 105 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 106 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 107 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 108 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 109 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 110 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 111 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 112 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 113 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 114 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 115 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 116 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 117 ซับไทย

1 ปี

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 118 ซับไทย

12 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 119 ซับไทย

12 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 120 ซับไทย

11 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 121 ซับไทย

11 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 122 ซับไทย

11 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 123 ซับไทย

11 เดือน

คุณพ่ออมตะ ตอนที่ 124 ซับไทย

11 เดือน

[ ตอนใหม่ ยังไม่มา ] - [ มีทั้งหมด ?? ตอนจบ ]