My Journey in an Alternate World การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า

My Journey in an Alternate World การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 4 เดือนที่ผ่านมา

เฉินเสี่ยวฟานวัยหนุ่มเข้าสู่โลกที่ต่างออกไปโดยบังเอิญกลืนฮัน หยวนจู้เข้าไป และกลายเป็นนายน้อยของตระกูลเฉินที่ อาศัยหน้ากิน ชายที่สวยที่สุดในมู่หยุนเฉิง เขาพบว่าแม้ว่าเขาจะเป็นที่ต้องการตัวและรักของผู้หญิงในเมืองเมฆาราตรี เขาเป็นคนไร้ประโยชน์ที่ไม่สามารถฝึกฝนได้ เพื่อที่จะกลับไปยังโลกเดิมของเขา เขายอมสละชีวิตที่มั่นคงของนายน้อย ต่อต้านการต่อต้านที่แข็งแกร่งของครอบครัวของเขา และลงมืออย่างเด็ดเดี่ยวบนถนนแห่งการฝึกฝน / Wo De Yi Jie Zhi Lu (My Journey in an Alternate World) การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า

My Journey in an Alternate World การเดินทางในโลกอีกมิติของข้า 1-40 ซับไทย

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 01 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 02 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 03 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 04 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 05 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 06 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 07 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 08 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 09 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 10 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 11 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 12 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 13 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 14 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 15 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 16 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 17 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 18 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 19 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 20 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 21 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 22 ซับไทย

1 ปี

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 23 ซับไทย

12 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 24 ซับไทย

12 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 25 ซับไทย

12 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 26 ซับไทย

12 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 27 ซับไทย

12 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 28 ซับไทย

11 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 29 ซับไทย

11 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 30 ซับไทย

11 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 31 ซับไทย

11 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 32 ซับไทย

11 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 33 ซับไทย

11 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 34 ซับไทย

11 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 35 ซับไทย

11 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 36 ซับไทย

10 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 37 ซับไทย

10 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 38 ซับไทย

10 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 39 ซับไทย

10 เดือน

Wo De Yi Jie Zhi Lu ตอนที่ 40 ซับไทย

10 เดือน

[ มีทั้งหมด 40 ตอนจบ ]