Xing Chen Bian การผันแปรของดวงดาว ภาค1

Xing Chen Bian การผันแปรของดวงดาว ภาค1

ONA • ซับไทย • จบแล้ว อัปเดต 1 ปีที่ผ่านมา

ในกาแลกซี่แห่งหนึ่งมีเด็กคนนึงที่ไม่สามารถฝึกกำลังภายในได้ แต่ว่าเพื่อที่อยากจะได้การยอมรับจากพ่อ เขาได้เลือกการฝึกกำลังภายนอกที่เป็นเส้นทางการฝึกตนที่ยากและเจ็บปวดยิ่งกว่า หลายปีผ่านไปหลังจากการฝึกกำลังภายนอกที่ยาวนานทำให้เขาแข็งแกร่งขึ้น / Synonyms: Xing Chen Bian, Legend of Immortals, Stellar Transformation

[ มีทั้งหมด 12 ตอนจบ ]